Corian solid yüzeyin renkli veya sönük, açılı veya eğimli, adeta ek yerleri olmayan hatları göze hitap ediyor. Daha yakından incelendiğinde, ipeksi pürüzsüzlüğü dokunma hissi uyandırıyor.

Bu duyusal nitelikleri araştıran tasarımcılar, malzemenin gizli derinliğini ortaya çıkarmak ve aynı zamanda eğitmek ve eğlendirmek için Corian'ı ışıkla bir araya getiriyorlar. Görenleri büyüleyen dokunsal heykeller ve çarpıcı tasarım enstalasyonları yaratıyorlar.

Corian solid yüzeydeki tasarımlar, duyulara hitap ederek izleyicilerinizle derin ve içgüdüsel bir bağlantı kurmanıza yardımcı oluyor.